WIZYTA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU

W dniu 03.07.2019 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. W trakcie spotkania Prezes Zarządu, Pan Grzegorz Matysiak zaprosił członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Dariusza Lorycha, Pana Zygmunta Jerzmanowskiego, Pana Jacka Szymańskiego do zwiedzenia obiektów przebudowywanej         i modernizowanej oczyszczalni ścieków. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia powstawania nowych obiektów, m.in. składowiska osadu odwodnionego (SKO), składowiska skratek i piasku (SSP), budynku dmuchaw i trafostacji, reaktora biologicznego RB2 oraz osadników wtórnych OWT.

 

Dnia 05.07.2019 r. na terenie oczyszczalni ścieków miała również miejsce wizytacja Burmistrza Gminy Rawicz Pana Grzegorza Kubika oraz Prezesa MIKO-TECH Pana Piotra Zwardonia.