• Spotkanie emerytów i rencistów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. więcej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu przekształcony w Spółkę Prawa Handlowego. więcej

• 120 lecie rawickich wodociągów. więcej

• Wodę pijesz – długo żyjesz! więcej

• 22 marca - Światowy Dzień Wody.  więcej

• Aktualizacja dnaych adresowych.  więcej

• Spotkanie emerytów i rencistów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu - 2015 r. więcej

• "Wodę pijesz - długo żyjesz!” - Poidełko dla uczniów Gimnazjum w Sierakowie.   więcej

• Mieszkańcy Dębna Polskiego mogą podłączyć się do nowej kanalizacji sanitarnej
  i sieci wodociągowej, której budowa została ukończona w 2015 r.  więcej