2020

W listopadzie na Oczyszczalni Ścieków w Rawiczu w budynku prasy taśmowej Andritz przeprowadzono kompleksowy remont rozdzielni elektrycznych. Prace polegały na remoncie obudowy szaf wraz z  wyposażeniem elektrycznym i okablowaniem.

 

 

 

W październiku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  przeprowadził remont  przenośników ślimakowych osadu odwodnionego, pracujących w hali prasy taśmowej na oczyszczalni ścieków w Rawiczu. Zakres prac obejmował remont spirali przenośników ślimakowych, wymianę wyeksploatowanych wykładzin ślizgowych oraz remont koryta U-350.