II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

  1. Przebudowa sieci wodociągowej w Masłowie

ZWiK w Rawiczu sp. z o. o. przebudował odcinek sieci wodociągowej w ul. H. Kołłątaja w Masłowie. Przebudowa obejmowała wykonanie wodociągu o długości 352 m z rur PE. Roboty budowlane w większości prowadzone były bezwykopowo metodą crakingu. Wykonawcą robót była firma Stager Grzegorz Stachowiak z Sarbinowa.

 

 

  1. Budowa studni głębinowej IVB

W celu poprawy wydajności eksploatacyjnej ujęcia Świniary-Borowno-Wodniki-Załęcze wykonano nowy odwiert studzienny w miejscowości Świniary.

Inwestycja zrealizowana została na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę, socjalno-bytowe mieszkańców oraz technologiczne firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rawicz.

III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

  1. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w Dębnie Polskim, Masłowie i Sierakowie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej i Jagodowej w Dębnie Polskim oraz w ul. Bocianiej, Żniwnej i Żurawiej w Masłowie.  W ramach zadania wybudowano wodociąg o łącznej długości 1378 m. Z kolei w Sierakowie w rejonie ronda WOŚP roboty związane z budową sieci wodociągowej o długości 223m prowadziła firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi.

       2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim, Sierakowie, Folwarku i Łaszczynie.

W 2021 r. ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. zlecił budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim w ulicach: Jeżynowej, Poziomkowej i Jagodowej. Roboty budowlane wykonywała firma Giera Inżynieria Środowiska Mateusz Giera z siedzibą w Lasocicach. W ramach zadania wybudowana została kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 669 m oraz rurociąg tłoczny o długości 121 m wraz z przepompownią ścieków.

W Sierakowie w rejonie ronda WOŚP prace związane z budową nowego odcinka kanalizacji sanitarnej prowadziła firma Stager Grzegorz Stachowiak z Sarbinowa.  Wybudowany został odcinek kanalizacji grawitacyjnej o długości 216 m.

Spółka rozpoczęła również kanalizowanie dwóch miejscowości, które do tej pory nie były nie były wyposażone w kanalizacje sanitarną. W Folwarku prace kanalizacyjne prowadziły jednocześnie dwie firmy: Giera Inżynieria Środowiska Mateusz Giera z siedzibą w Lasocicach oraz Budo Instal z siedzibą w Lesznie. Kanalizacja budowana była w ul. Miodowej i Karmelkowej. W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 1994 m, rurociąg tłoczny o długości 747 m oraz dwie przepompowanie ścieków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczynie odbywać będzie się etapami. W ramach I etapu wykonano kanalizacje grawitacyjną o długości 1596 m, rurociąg tłoczony o długości 1205 metrów oraz 2 przepompownie ścieków. Inwestycje realizowała firma Giera Inżynieria Środowiska Mateusz Giera z siedzibą w Lasocicach.

Łącznie wybudowano sieć wodociągową o długości 1,6 km oraz kanalizacje sanitarną (grawitacyjną i tłoczną) o długości 6,5 km wraz 5 przepompowniami ścieków.