Komunikat

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:
Izbice, Żylice,
że w związku z pracami na Hydroforni w Izbicach
w dniu 07.12.2023 w godz. od 11:00 do 16:30
nastąpi przerwa w dostawie wody.
W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.
Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

Apel

                                                                                                                                                                    Informacja-1.jpg

                                                                                                                       Zakład_Wodociągów_i_Kanalizacji_w_Rawiczu_sp._z_o.o._apeluje_do_mieszkańców_Gminy_Rawicz_o_racjonalne_i_oszczędne_korzystanie_z_wody_pobieranej_z_sieci_wodociągowej._Prosimy_o_wykorzystywanie_wody_przede_w_1.jpg 


komunikat e-faktura

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za usługi świadczone przez ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej Oświadczenia o zgodzie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zwikrawicz.pl oraz w siedzibie ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.:  Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz.    

Awaria

                                                                                                                                                                               

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w Rawiczu przy ul. Sosnowej, Świerkowej,

Brzozowej, Świętojańskiej, Sportowej, Topolowej i okolicznych,

 że w związku z awarią na przyłączu wodociągowym

w dniu 13.12.2023 roku w godzinach 11:00-13.00,

może nastąpić przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.

W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

 

 

Kurtyna wodna

W dniu 03.06.2019r. na deptaku przy ul. Wojska Polskiego w Rawiczu została zamontowana kurtyna wodna. Kurtyna ta ma służyć poprawie komfortu mieszkańcom w trakcie upałów. Przypominamy, że w ubiegłych latach dwukrotnie nastąpiła dewastacja urządzenia, stąd apel i prośba o właściwą eksploatację urządzenia oraz szanowanie tego wspólnego dobra.