Komunikat

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:
Izbice, Żylice,
że w związku z pracami na Hydroforni w Izbicach
w dniu 07.12.2023 w godz. od 11:00 do 16:30
nastąpi przerwa w dostawie wody.
W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.
Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.