Stacja Uzdatniania w Załęczu

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w Załęczu. Od granic Rawicza odległa jest o około 3,2 km na zachód. Studnie głębinowe ujęcia wody podziemnej dla miasta Rawicza, zlokalizowane są w rejonie wsi Świniary - Borowno należących do gminy Wąsosz oraz w Załęczu - w gminie Rawicz. 
SUW w Załęczu zasila następujące miejscowości: Rawicz, Załęcze, Masłowo, Warszewo, Sierakowo, Kąty, Folwark, Świniary, Borowno, Wodniki.