Przepompownia ścieków w Rawiczu przy ul. P. Przyjemskiego

Obiekt przyjmuje ścieki z terenu osiedla Westerplatte i tłoczy je dalej do sieci miejskiej w kierunku oczyszczalni ścieków.