logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg     znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg              logo-zwik.png   UE_FS_rgb-1.jpg

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych  w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególna wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw w.w. oczekiwaniom uruchomiony został mechanizm umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  

Co należy zgłaszać - podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.