logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg   znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg logo-zwik.png  UE_FS_rgb-1.jpg

                                                                                                                             

W dniu 02.08.2018  r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, sp. z o.o. z siedzibą w Folwarku, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a K3 PROJEKT Kaczmarek Łukasz z siedzibą przy ul. Akacjowej 2, 64-130 Rydzyna reprezentowanym przez Pana Łukasza Kaczmarka  – właściciela firmy.
W ramach postępowania pn. ,,Inspektor Nadzoru’’ do zadania I pn. ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica’’ wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została  złożona przez firmę K3 PROJEKT Kaczmarek Łukasz ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna. Wartość oferty wyniosła 32 841,00 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30.11.2018 r.