Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. powstał zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.Dz. U. z 2016r, poz. 1764). Jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Na stronie biuletynu zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. jakie wskazuje ustawaprzejdź do BIP