Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2019 r.:

Zakupy środków trwałych:

 1. Agregat prądotwórczy – hydrofornia Dębno Polskie
 2. Ciągnik

Przebudowa sieci i rozbudowa obiektów:

 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rawiczu.
 2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
 3. Projekt i odwiert studni głębinowej – ujęcie wody podziemnej Łaszczyn.
 4. Projekt modernizacji SUW Załęcze.
 5. Wykup gruntu - droga dojazdowa do studni III, IX i trafostacji - Borowno (dz. 10/3).
 6. Wykup gruntu pod budowę studni głębinowej – SUW Załęcze.
 7. Projekt budowy studni głębinowej – SUW Załęcze.
 8. Koszt nieodpłatnego przejęcia gruntu i trafostacji od KOWR (dz.152/14).

Budowa sieci wod-kan:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie w ul. Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej i Łąkowej, Warzywniczej oraz sieci wodociągowej w ul. Warzywniczej – „Sierakowo Północ - etap III i IV”.
 2. Budowa sieci wodociągowej w Dębnie Polskim, rejon ul. Wrocławskiej.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rawiczu – ul. Myśliwska i Cepurskiego.
 4. Budowa sieci wodociągowej w Szymanowie w ul. Pogodnej - do ul. Radosnej.

Zadania projektowe przewidziane do realizacji w 2019 r.:

 1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim, rejon ul. Rawickiej i Manewrowej.
 2. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Szymanowie w ul. Pogodnej - do ul. Radosnej.
 3. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Sierakowie w ul. Poznańskiej.
 4. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Rawiczu w ul. Kamienistej/Sarnowskiej.