III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

   

   1.Budowa sieci wodociągowej – Sierakowo ul. Poznańska oraz ul. Kamienista i Sarnowska w Rawiczu.

W maju 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z firmą HYDROPEX Sp. k. z siedzibą przy ul. Sosnowej 6, 77-400 Złotów.

Roboty budowlane zakończyły się w sierpniu 2020 r.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 2 277,10 m.

 

 

  1. Budowa sieci wodociągowej – Szymanowo, ul. Pogodna oraz ul. Radosna.

Roboty budowlane zakończyły się w lipcu 2020 r.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 999,96 m.

 

 

      3 .Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Rynek w Rawiczu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w porozumieniu z Gminą Rawicz w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu” zrealizował przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie rawickiego rynku.

Zadanie obejmowało wymianę sieci wod-kan wraz z przyłączami do budynków z czego sieć wodociągowa wynosi 409,70 m, przyłącza 275,92m, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej 423,80m, a przyłącza 172,70m . 

 

   

       4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowie w ul. Poznańskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  zrealizował zadanie polegające na: wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowie w ul. Poznańskiej  

 

 

  1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo

W grudniu 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakończył budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości około 770 m.