Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Masłowo i Dębno Polskie.  
                 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu wybudował w 2014 r. odcinki sieci wodociągowej w Masłowie  (rejon ul. Śląskiej) i Dębnie Polskim (ul. Rawicka). W wyniku realizacji zadania wybudowano łącznie 740,70 m
sieci wodociągowej.