Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rawickiej i ul. Rumiankowej w Dębnie Polskim oraz w rejonie ul. Spokojnej w Rawiczu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w miesiącach październik-listopad zrealizował budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim i Rawiczu. Zadanie realizowały firmy: ROBKOM sp. z o.o.
z siedzibą w Legnicy oraz A. Matuszak sp. j. z siedziba w Piaskach. W wyniku realizacji zadania wybudowano łącznie 790,15m rurociągu grawitacyjnego.