1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Rawiczu

W lipcu br. zakończyły się roboty budowalne związane z przebudową sieci wodociągowej na trasie pomiędzy ul. M. J. Piłsudskiego a 11 Listopada w Rawiczu. Przebudowa obejmowała wymianę starego rurociągu na nowy z rur PE o długości około 290 m. Zadanie realizowała firma FU STAGER Grzegorz Stachowiak z siedzibą w Sarbinowie 26/2 (gm. Poniec).+

 

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Rawiczu

W sierpniu br. zakończyły się prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Rawiczu. Roboty budowalne wykonywane były w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Cichej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną” i realizowane w porozumieniu z Gminą Rawicz.

Przebudowa obejmowała wymianę starego kanału grawitacyjnego na nowy z rur PVC o długości około 100 m. Zadanie realizowała firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z siedzibą w Krobi.

 

3. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

4. Zasilanie energetyczne przepompowni ul. Poznańska

5. Zasilanie energetyczne przepompowni ul. Łaszczyńska

 W maju br. zakończyły się prace związane z budową zasilania przepompowni ścieków przy ulicy Łaszczyńskiej.

Wykonawcą była firma ELEKTRON z siedzibą w Rawiczu przy ulicy Sarnowskiej

W ramach inwestycji wybudowano linię kablową sN o długości 450mb, oraz stację transformatorową

6. Wykup gruntu i zasilanie energet. przepompowni w Żołędnicy

7. Koszt nieodpłatnego przejęcia sieci wod-kan od firmy DUBWAR (ul. Spokojna)

8. Koszt nieodpłatnego przejęcia gruntu i trafostacji od KOWR (dz.152/14)

9. Wykup gruntu - droga dojazdowa do studni III, IX i trafostacji - Borowno (dz. 10/3)

 

Na w/w zadania Spółka przeznaczyła 1 528 497,56 złotych netto.