Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu zwrócił się z prośbą o możliwość zwiedzenia, przez zorganizowane grupy młodzieży wraz z opiekunami, obiektów ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. Zajęcia przewidziano w ramach edukacji ekologicznej na spotkaniach letnich w czasie wakacji 2018’. Pierwsze odwiedziny odbyły się 26 czerwca. Kolejne będą mieć miejsce 17 lipca i 21 sierpnia.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość obejrzenia obiektów i urządzeń znajdujących się na Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu. W laboratorium zakładowym dzieci zobaczą sprzęt laboratoryjny oraz usłyszą o metodach badania różnych parametrów wody dostarczanej do odbiorców. Przy okazji zwiedzający usłyszą o sposobie ujmowania i uzdatniania wody na SUW, jak również o sposobie oszczędzania wody w codziennym funkcjonowaniu.

Dodatkowo młodzi słuchacze będą mieć możliwość przejścia przez cały proces oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Rawiczu. Podczas oprowadzania usłyszą o sposobie oczyszczania ścieków, czyli tego, co powstaje w wyniku użycia czystej wody w codziennym funkcjonowaniu.