5 kwietnia 2018r. uczniowie trzecich klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków w Rawiczu w ramach realizacji zajęć warsztatowych

,,Szkoły Promującej Zdrowie”.

Uczniowie dzielnie przeszli przez cały proces oczyszczania ścieków, usłyszeli o sposobie oczyszczania ścieków, czyli tego, co powstaje w wyniku użycia czystej wody w kuchni (podczas zmywania, mycia owoców i warzyw, sprzątania-mycia podłogi) czy też w toalecie (podczas mycia zębów lub rąk i innych czynnościach powodujących zabrudzenie wody).

Dodatkowo dzieci miały możliwość usłyszeć o ujmowaniu i uzdatnianiu wody na Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu, jak również o sposobie oszczędzania wody w codziennym funkcjonowaniu.