III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Masłowie

W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości około 179 m oraz rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej o długości 171 m. Budowę prowadziła Firma Budowlana A. Matuszak z siedzibą w Piaskach przy ul. B. Chrobrego 3. Prace zakończyły się w grudniu 2017 r.

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap I

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczyńskiej w Sierakowie. Zakres robót obejmował budowę: rurociągu grawitacyjnego z rur Ø315 mm – 224 m i Ø200 mm – 920 m, rurociągu tłocznego z rur Ø160 mm - 924 m oraz przepompowni ścieków. Wykonawcą zadania była firma „ROBKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 29H. Prace zakończyły się w grudniu 2017 r.

3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy – droga przy stawie

W marcu 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. rozpoczął budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica.

W tym roku został wykonany odcinek w drodze wewnętrznej przy stawie. Roboty budowlane polegały na wybudowaniu kanału grawitacyjnego o długości 103 m wraz przyłączami do 5 posesji. Wykonawcą w/w zakresu była firma budowlana A. Matuszak sp.j. z siedzibą w Piaskach przy ul. B. Chrobrego 3. 

Wybudowany odcinek będzie nieczynny do momentu skanalizowania całej wioski i uruchomienia przepompowni ścieków.

Spółka rozpocznie budowę pozostałej część kanalizacji sanitarnej po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Planowany termin zakończenia skanalizowania całej miejscowości: listopad 2018 r.

4.Budowa sieci wodociągowej w Szymanowie, Łaszczynie, Łąkcie i Sierakowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował w bieżącym roku budowę 4 odcinków sieci wodociągowej w poniższych rejonach:

- ul. Życzliwa w Szymanowie,

- ul. Podgórna w Sierakowie,

- Łąkta,

- Łaszczyn.

W wyniku realizacji zadania wybudowano łącznie 1142 m sieci wodociągowej.

5.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zlecił wykonanie dokumentacji projektowych na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach:

- Załęcze (w drodze gminnej w kierunku Ronda Załęcze);

- Masłowo, ul. Skowronkowa;

- Sierakowo, ul. Łaszczyński;

- Folwark, rejon pomiędzy ul. Władysława IV i ul. Miodową.

Na w/w zadania spółka przeznaczyła 1.241.553,65 zł netto.