Budowa kanalizacji sanitarnej w Rawiczu w ul. Nowej oraz w Sierakowie w ul. Leśnej

W miesiącu kwietniu 2015 r. zostały wbudowane dwa odcinki kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CHOD-DRÓG” z/s w Krobi.
W wyniku zadania wybudowano łącznie 229,20 m kolektora grawitacyjnego.