Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4

unia logo  logo gmina  logo zwik  logo prow

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4 
            

       
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu zakończył ważną dla mieszkańców Dębna Polskiego inwestycje pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4. Zadanie zrealizowane zostało w terminie od 4 sierpnia 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r. Odbiór robót budowlanych odbył się 17 kwietnia 2015 r.
W wyniku realizacji powyższego zadania wybudowano:
•    kolektory sanitarne grawitacyjne o łącznej długości 3.435,35 m,
•    rurociągi tłoczne wraz z rurociągami rozprężnymi o łącznej długości 1.083,25 m,
•    przepompownie ścieków 2 szt.,
•    przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 118 szt.,
•    sieć wodociągowa o łącznej długości 919,95 m,
•    przyłącza wodociągowe w ilości 11 szt.
•    kolektor deszczowy o łącznej długości 721,65,0 m.Całkowita wartość inwestycji: 2.750.865,09 PLN, w tym koszty kwalifikowane w wysokości 1 850 107,68 PLN.
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakład powiadomi mieszkańców Dębna Polskiego o możliwości podłączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.