Praktyka zawodowa w Zakładzie Wodociągów i  Kanalizacji w Rawiczu.


 W 2014 roku w naszym zakładzie odbyły się praktyki zawodowe dla studentów.  Osoby te były studentami uczelni:


  - Politechnika Poznańska - Wydział Technologii Chemicznej,
  - Politechnika Wrocławska - kierunek: Ochrona Środowiska,
  - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - kierunek: Inżynieria Środowiska.