historia foto1

 Zarys historyczny przedstawiono w publikacji napisanej z okazji 120 lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.