hostgator coupon
kontakt7

Kontakt


  Dane teleadresowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.
Czytaj więcej
 
brak wody

Komunikaty


Informacje o przerwach w dostawach wody oraz awariach na sieci Wod-Kan.
Czytaj więcaj
 
wodomierz

Stan wodomierza


  Wyślij wiadomość ze stan wodomierza by otrzymać fakturę.
Czytaj więcej
 
pogotowie1

Pogotowie 994


Poinformuj o uszkodzeniach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Czytaj więcej
 
 
 
bip zwik

bip.zwikrawicz.pl


  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu prowadzi podmiotowy biuletyn.
Czytaj więcej
 
euro zwik fundusze2

Program na 2014-2020


Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu.
Czytaj więcaj
 
inwestycje zwik

Inwestycje


  Wykaz planowanych oraz zrealizowanych inwestycji przez Spółkę.
Czytaj więcej
 
naprawa sieci1 zwik

Remonty WOD-KAN


Przeprowadzone remonty sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
Czytaj więcej
 
 
 
images/logo_wfosigw_kolor2.jpg    

WFOŚiGW POZNAŃ


Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap II.
Czytaj więcej
 
 
 
 

Budowa przyłączy WOD-KAN

Świadczymy usługi w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Jestśmy firmą ze 120 letnim doświadczeniem oraz z tradycjami. Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki na terenie Gminy Rawicz. Wszelkie zadania realizujemy sprawnie i zgodnie z harmonogramem.
  • Skontaktuj się z nami !
  •  Zapoznamy się z projektem przyłącza
  • Wycenimy budowę  przylącza
  • Ustalimy termin realizacji
  • Wykonamy zadanie
  • Szczegóły Dział Techniczny pokój nr 11
  • Telefon (65) 546 76 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapraszamy

Oferujemy usługi

sprzętem, usługi w zakresie budowy przyłączy wodociągowych, analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków wykonywanych przez laboratorium ZWiK w Rawiczu.Mamy konkurencyjne ceny.

Usługi analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków wykonywanych przez nasze laboratorium

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Dział Labolatrorium    tel. (65) 546 28 50
  

 
 
 
 
 
 
 

Wykonujemem usługi specjalistycznym wozem  przeznaczonym do czyszczenia sieci i przyłączy instalacji kanalizacyjnej.

 

 

 

 

 

 

   Dział Techniczny    tel. (65) 546 76 49


 Wykonujemy usługi Koparko-ładowarka KOMATSU, Ciągnikem z przyczepą oraz minikoparką.
 
 

 

 

 

 

 

  Dział Techniczny  tel. (65) 546 76 49 

Dane Kontaktowe

gears Dział Techniczny / Sekcja Techniczna tel. (65) 546 76 49e-mail: dt@zwikrawicz.pl
group Dział Księgowy / Sekcja Zbytu tel. (65) 546 76 47 e-mail: dk@zwikrawicz.pl
 
recycle Dział Oczyszczalni Ścieków tel. (65) 546 76 60 e-mail: do@zwikrawicz.pl
 
maginfy plus Laboratorium tel. (65) 546 28 50e-mail: dl@zwikrawicz.pl
listSekcja Administracji, Organizacji i Kadr Tel. (65) 546 10 59e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl

3 etapy przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej

Procedura podłączenia nieruchomości do sieci Wod-Kan.
 
Etap 1 WARUNKI TECHNICZNE: 1.    Pobrać z siedziby ZWiK wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
2.    Do ww. wniosku załączyć dwie kserokopie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000.
3.    Wypełniony wniosek wraz z załączonymi kserokopiami map złożyć w siedzibie ZWiK (pokój nr 3 -  sekretariat).
4.    ZWiK wystawia warunki techniczne w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
5.    Warunki techniczne ważne są 24 miesiące. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych, następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
6.    Po odebraniu warunków technicznych należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu budowlanego na przyłącze wod-kan.
Etap 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYŁĄCZA WOD-KAN: 1.    Właściciel nieruchomości lub pełnomocnik składa w siedzibie ZWiK (pokój nr 3 -  sekretariat) projekt budowlany przyłącza wod-kan celem uzgodnienia.
2.    ZWiK uzgadnia projekt budowlany w ciągu 30 dni od daty złożenia.
Etap 3 WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO KANALIZACYJNEGO

1.    Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan należy zgłosić co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem w Dziale Technicznym, dokonując powyższego na odpowiednim wniosku (do pobrania w DT lub na stronie www.zwikrawicz.pl).
2.    Na wniosku należy wskazać wykonawcę przyłącza (wymagana jest pieczątka instalatora lub firmy, której zlecono budowę przyłącza). Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac na sieci wod-kan.

3.    Właściciel nieruchomości, jak również wykonawca przyłącza, winni przestrzegać warunków technicznych oraz wszystkich uzgodnień zwartych w dokumentacji projektowej

Pobierz pełną informację