water day

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r. w celu uświadomienia państwom członkowskim, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. W tym roku hasło przewodnie brzmi: ,,ŚCIEKI".

Większość ścieków pochodzących z naszych domów, miast, zakładów przemysłowych i rolniczych wraca do środowiska bez oczyszczania lub ponownego wykorzystania - zanieczyszczając środowisko i tracąc cenne składniki odżywcze oraz inne materiały, które można odzyskać.
Tym razem warto zastanowić się nad sposobem zredukowania ścieków lub ich ponownego wykorzystania. Np. wodę po kąpieli możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać na terenach zielonych.
W przemyśle i rolnictwie, ścieki można oczyszczać i ponownie wykorzystywać jako uzdatnioną wodę w systemach chłodzenia lub do nawadniania.