Zakład prowadzi działania edukacyjne mające na celu kształcenie i wychowywanie społeczeństwa.

  Zakład prowadzi działania edukacyjne mające na celu kształcenie i wychowywanie społeczeństwa, przede wszystkim młodzieży, w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.
Współpracujemy z przedszkolami, szkołami oraz uczelniami wyższymi. Mając na uwadze dalsze rozpowszechnianie wiedzy na temat prowadzonej przez Zakład działalności, przygotowaliśmy salkę edukacyjną na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu. Salka została zagospodarowana z pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na skład opału. Prace remontowe zostały wykonane we własnym zakresie.