Odwiedziny Tygrysków i Kłapouszków z Przedszkola nr 6 w ZWiK Rawicz

 9 czerwca 2016r. grupa Tygrysków i Kłapouszków z Przedszkola nr 6 odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu oraz Oczyszczalnię Ścieków w Rawiczu.Przedszkolakom został przedstawiony sposób ujmowania wody oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym dzieci zobaczyły sprzęt laboratoryjny oraz usłyszały o metodach badania różnych parametrów wody dostarczanej do odbiorców. Na terenie Oczyszczalni Ścieków przedszkolaki zapoznały się z obiektami i urządzeniami do oczyszczania ścieków oraz usłyszały jak przebiega proces oczyszczania ścieków w naszym zakładzie.