Stację Uzdatniania Wody w Załęczu odwiedzili uczniowie klasy I o profilu biologiczno-chemicznym.

16 czerwca 2016r. Stację Uzdatniania Wody w Załęczu odwiedzili uczniowie klasy I o profilu biologiczno-chemicznym I LO w Rawiczu. Uczniom został przedstawiony sposób ujmowania wody. Omówiono również proces uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym uczniowie poznali sprzęt laboratoryjny oraz metody badania i oznaczenia fizyko-chemicznych parametrów wody dostarczanej do odbiorców.